راننده تاکسی
اینجا همه چی مرتبه
سه شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1388
تقصیر...
بله شما، شما هم بخاطر تزریق خون آلوده بچه‌دار شدین ؟
+ نوشته شده در 18:32 توسط راننده تاکسی.
سه شنبه بیست و دوم اردیبهشت 1388
سلام محمود...
شما رو نمی‌دونم ولی من اگه یه روزی بخوام برم رای بدم، به کسی رای میدم که بهونه بهتری برا بدبختیام باشه...
+ نوشته شده در 16:24 توسط راننده تاکسی.
پنجشنبه دهم اردیبهشت 1388
صرفه‌جویی...
همین بغل‌مغلا نگه دار یکی‌دوتا ازین جارو بلندا بگیریم، دیگه خلال‌دندونامون داره تموم می‌شه...

+ نوشته شده در 8:58 توسط راننده تاکسی.
پنجشنبه سوم اردیبهشت 1388
از نگرانی‌ها...
بدون اینکه کسی ببینه، تسبیحشو گرفت دستش، یه دور امن یجیبٌ زد، یه بار آیت‌الکرسی خوند، قرآنشو از تو کیفش در آورد و دخترشو از زیر قرآن سه بار رد کرد، یه بیست تومنی پاره‌پوره دور سر دخترش گردوند، پیشونی دخترشو بوسید و آروم تو گوشش گفت:"دیگه کسی نمیتونه چشمت کنه، تا این آهنگ تموم نشده، برو وسط برقص، باید پوز دخترعموی نیم‌وجبیتو حسابی بزنی"

+ نوشته شده در 10:15 توسط راننده تاکسی.
Real Time Web Analytics